SQ-1385-3 PSA Charl IATF (Du 19.07.21 Au 18.07.24)